Maternitas.cz - Hlavní téma mateřství |
Registrace
Členství Maternitas
Přihlašovací informace
Fakturační údaje
Doplňující informace
Všeobecné podmínky

Maternitas si vyhrazuje právo průběžně měnit tyto Všeobecné podmínky použití a proto Vám doporučuje číst je pravidelně.

Osobní údaje
Maternitas zajistí, že veškeré Vámi sdělené informace zveřejněné na internetových stránkách, budou používány bezpečně, bez ohrožení jejich neoprávněného užití a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Všeobecné podmínky použití popisují, jakým způsobem společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a k jakým účelům jsou použity. Pokud se stanete členkou Maternitas, budete požádáni o některé osobní údaje, včetně Vašeho jména, adresy, data narození a emailové adresy.

Maternitas používá tyto informace za účelem plnění svých závazků a zajišťuje pro Vás výhody a služby. Zadáním Vašich osobních údajů, jež jsou poskytnuty společnosti Maternitas , udělujete výslovný souhlas s použitím Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům.

Máte právo kdykoli si tyto informace od společnosti Maternitas vyžádat zpět a na Vaši žádost budou tyto informace trvale odstraněny.

Uchovávání informací
Maternitas používá množství bezpečnostních opatření, aby chránila Vaše osobní údaje před neoprávněným užitím. Maternitas neodpovídá za správnost informací, které jí budou poskytnuty.

Poskytnutí informací třetím stranám
Maternitas používá Vaše osobní informace výlučně ke svým administrativním účelům a neposkytne Vaše osobní údaje, včetně Vaší emailové adresy, žádné třetí straně a zároveň neposkytne přístup k těmto informacím žádné jiné společnosti.

Pokud se stanete členkou nebo členem, dáváte tím výslovný souhlas k výše uvedenému poskytování informací a zároveň souhlasíte se zasíláním newsletteru společnosti Maternitas.

Newsletter
Newsletter bude zaslán na emailovou adresu poskytnutou společnosti při registraci. Každý jedinec je odpovědný za aktualizaci osobních údajů, včetně e-mailové adresy.

Maternitas si vyhrazuje právo ukončit Vaše členství, pokud tyto Všeobecné podmínky použití nebudou z Vaší strany dodržovány.

Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se webových stránek, Vašeho členství , a / nebo Vašich osobních informacích, prosím, kontaktujte nás.